hungarianenglishgermanromanianslovakian

 

Domový poriadok

-->

 Vážení návštevníci!

Zamestnanci Hotela Sóstó robia všetko preto, aby pobyt, oddych v našom hoteli spľňal všetky Vaše požiadavky. Preto Vás prosíme, aby ste v prípade ubytovania sa zobrali na vedomie, resp. dodržiavali nasledovné pokyny.

Domový poriadok sa vzťahuje na všetkých hostí zdržujúcich sa v Hoteli Sóstó!

·Recepcia: 0-24 hod.

·         Raňajky: 07:00-09:00

·         Ubytovanie sa v izbách je možné od 14:00 hod. Ak sú izby pripravené, hostia sa môžu ubytovať aj skôr.

·         Ku každej izbe sa vydáva len jeden kľúč. Odporúčame nechávať ho na recepcii. V prípade straty kľúča budeme účtovať prirážku na kompenzáciu.

·         Rezervované izby budeme držať do 18:00 hod. V prípade neskoršieho príchodu prosíme, aby ste to vopred oznámili!

·         Prihlasovací list hotela prosíme vyplniť skutočnými údajmi, kvôli presnému určeniu dane z cudzineckého ruchu.

·         Odovzdanie izieb: do 10:00 hod.

·         V prípade neskoršieho odchodu: do 14:00 hod. môžeme zaúčtovať 50% aktuálnej ceny izby na jeden deň.

·         Po 14:00 hod. bude účtovaná suma 100% aktuálnej ceny izby na jeden deň.

·         Polpenziové reštauračné služby sa v deň príchodu začínajú večerou, v deň odchodu sa končia raňajkami. Pred večerou prosíme polpenziovú kartu ukázať zamestnancovi hotela!

·         V hotelových izbách sa môžu zdržovať len hostia zaregistrovaní pri príchode. Návštevníkov možno prijímať na terase.

·         Pri odchode izby kontrolujeme. Za škodu vzniknutú vandalizmom, z nedbanlivosti alebo zámerným ničením nesú hostia materiálnu zodpovednosť.

·         V čase medzi 22:00 a 06:00 hod. je rušenie nočného pokoja zakázané!

·         V budove hotela, ako aj na izbových terasách je fajčenie prísne zakázané. Fajčenie je dovolené len na vyznačených miestach.

·         V prípade porušenia zákazu fajčenia je dotyčná osoba povinná nahradiť všetky súvisiace výdavky a vzniknutú škodu.

·         V reštaurácii je zákaz zdržovania sa v plavkách a vodenia psov a malých zvierat!

·         Vynášanie jedla a nápojov z reštaurácie je možné len v prípade predchádzajúceho objednania, za stanovenú prirážku (napr. balíček so suchou stravou). Reštauračné vybavenie (poháre, taniere, príbor, atď.) a jedlo sa nesmie nosiť do izieb.

·         Vybavenie izieb a hotela sa nesmie vynášať z územia hotela!

·         Na území hotela osoby do 18 rokov nesmú užívať alkoholické nápoje.

·         Prístroje a zariadenia hotela treba používať len na ich účely.

·         V prípade poškodenia je osoba spôsobujúca škodu alebo jej zástupca povinný vzniknutú škodu uhradiť.

·         V spoločenských častiach hotela je za účelom ochrany majetku a bezpečnosti v prevádzke elektronický pozorovací systém.

·         Pri odchode z izby treba V KAŽDOM PRÍPADE zatvoriť balkónové dvere a prosíme dbajte na zatvorenie aj dvier do izby!

·         Kľúče do izieb odporúčame nechávať na recepcii. V prípade straty kľúča budeme účtovať prirážku na kompenzáciu.

·         Nájdené veci prosíme odovzdaťv na recepcii!

·         Dodržiavanie protipožiarnych a protiúrazových predpisov je povinné pre každého návštevníka hotela!

·         V hotelových izbách je zakázané skladovanie horiaceho, výbušného materiálu, používanie prinesených vlastných varičov kávy, ohrievačov vody, žehličiek a iných elektrospotrebičov s!

·         Prosíme, aby ste si ďalšie protipožiarne predpisy po príchode prečítali v informáciách nachádzajúcich sa v izbe!

·         Náš hotel nie je vybavený izbou na prijímanie zvierat.

·         Na uzatvorenom parkovisku pred hotelom treba parkovať na vyznačených miestach.

·         Z bezpečnostného hľadiska je parkovanie pred hlavným vchodom hotela zakázané!

·         Hospodárske priestory, vchody prosíme nechávať voľne prístupné!

Osobám porušujúcim domový poriadok má hotel právo odmietnuť poskytovanie hotelových služieb!

Za pomoc a spoluprácu Vám vopred ďakujeme!

Prajeme Vám príjemný pobyt v našom hoteli!

Balázs István

 riaditel